Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

“DİNLERİN ŞOKU” 8.2.2019 Cuma-Yüreğir/ADANA

PDFYazdıre-Posta

Yazının başlığı bir Fransız tarihçinin kitabının adıdır. Bunu bizden biri yazsaydı kim bilir toplumda ne infialler uyandırırdı. Kitap oldukça pahalı bir kitap ben o kitapta birkaç yazıyı aşağıya aktardım. Sonuna da kendi görüşümü ilave ettim. İşte yazılardan paragraflar:

“Bizler Hıristiyan olarak İslam ülkelerinde rahat bir şekilde cizye vererek yaşadık. Ama Müslümanlar bizim

ülkemizde yaşayamadılar. Biz onların ülkemizde yaşamasına fırsat vermedik. Bizler sadece onları sömürgeleştirdik. İspanya Endülüs İslam Devletinin Barselona valisi Süleyman Bey Fransız kralı Şarlmana bir mektup yazıyor. Mektubunda İspanya Endülüs İslam Devletinin çok güçlendiğini, elini çabuk tutup burayı almasını, aksi takdirde yakın bir gelecekte bu devletin Pirene dağlarından Fransa’ya saldıracaklarını, kendilerinin de yardım edeceğini, Barselona valisi olarak kalmaktan başka bir isteğinin olmadığını söylüyor. Şarlman hemen büyük bir ordu hazırlayıp İspanya Endülüs İslam Devletinin üzerine yürümek istiyor. Kralın yeğeni Ronald dayısına; -Bak bu Müslümanlara güven olmaz. Bunlara inanma sonun kötü olur, diyor amma dayısını bu işte vazgeçiremiyor. Şarlman büyük bir ordu hazırladıktan sonra İspanya Endülüs İslam Devletine salmak için yola çıkıyor. Yol üstündeki bir şehri önce almak için saldırıyor. Yenilip geri çekiliyor. Dönmek zorunda kalıyor. Dönüş yolundaki pirene dağlarında Müslümanlar tarafından pusuya düşürülüyor. Fransız kralı Şarlman büyük bir hezimet daha yaşıyor. Barselona valisi Süleyman Bey ile yeğeni Ronald da öldürülüyor. Fransızlar bugün hala Ronald şarkısı söylüyorlar.

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hazretleri her yönüyle bir dahi idi. Birgün Başmabeyinci kâtibi çağırıyor. Hemen hazırlanıp yarın sabah almanyaya gideceğini Alman elçisinin kızı evleniyor. Elindeki hediyeyi İspanya elçisinin kızına götürüp vermesini söylüyor. Başmabeyinci kâtip kızıyor. Ama çaresiz gidiyor. Bir aylık zamandan sonra İspanya’ya varıyor. Düğün merasimi başlıyor. Sıra takı takmaya geliyor. Ve Sultan İkinci Abdülhamid Han Hazretlerinin hediyesi takdim ediliyor. Elçi bir ay sonra Alman Dışişleri bakanı oluyor. İşte Sultan İkinci Abdülhamid Han Hazretleri bu haberi İstihbarat sayesinde ulaşıyor.

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hazretleri Abdülmecid Hanın oğludur. Yahudiler, Ermeniler ve jön Türkleri Sultan İkinci Abdülhamid Han Hazretleri Padişah iken emellerine kavuşamayacaklarını anlıyorlar. İçeride ve dışarıda baskı kurarak 1908’de meşrutiyeti ilan ettiriyorlar. Yeni Meclisi kendileri tertipleri için üçte ikisini Yahudilerden, Ermenilerden ve Jön Türklerinden oluşturmuşlardı.

Osmanlı’nın yıkılmasında büyük rolü olan Talat, Cemal ve Enver Paşalar; Sultan İkinci Abdülhamid Han Hazretlerini halli için Fetva Emini Nuri Efendinin yanına gittiler. Nuri Efendi fetvayı yazmayacaklarını söyledi. Çünkü ortada fetvayı gerektirecek bir durum yoktu. Elmalılı Hamdi Yazır Fetvayı yazacağını söyledi ve fetvayı yazdı. Fetvayı, Fetva emini yazar. Fetva emini Şeyhu’l-İslam’ın yardımcısıdır. Şeyhu’l-İslam Peygamberi temsil ederdi.

Sultan İkinci Abdülhamid Han Hazretleri için böyle oldubittiye getirilerek yazılan fetva mecliste Yahudilerden, Ermenilerden ve jön Türklerinden oluşturulan oylarla oylandı ve Sultan İkinci Abdülhamid Han Hazretleri tahttan indirildi.

Allahu Teala “Vallahu Azizün İntikam” dır. Yani Allah intikam sahibidir. Zalim kulunda intikamını yine kuluyla alır. Nitekim koca bir imparatorluğu batıran Talat Paşa Berlin’de, Enver Paşa Bakü’de ve Cemal Paşa da Tacikistan’da Ermeniler tarafından vurularak öldürüldüler. İşte tarih birçok karamanlıklarla dolu olduğu gibi böyle hainlerle de doludur. SELAM VE DUA İLE.