Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

1-FİTMEYE SEBEP OLAN DAVRANIŞLARDAN ZİNA

PDFYazdıre-Posta

 

1-FİTMEYE SEBEP OLAN DAVRANIŞLARDAN ZİNA 29.5.2011 Pazar-YÜREĞİR-ADANA

 

EL VE AYAĞIN ZİNASI

 

KİTÂBÜ'L-İSTİ'ZÂN|Dili tutmak; Şehvetin kötülüğü; Zinadan kaçınmak|KİM Kİ DİLİNİ, TENÂSÜL UZVUNU ŞERDEN MUHÂFAZA ETMEYİ TE'MÎN EDERSE, BEN DE ONA CENNET-İ TE'MÎN EDERİM, MEÂLİNDEKİ SEHL İBN-İ SA'D HADÎSİ|Sehl b. Sa'd|Rivâyete göre, Resûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim ağzın iki kemiği arasındaki dilini ve iki budu arasında bulunan (uzv-ı tenâsül)ünü (şerden esirgemeyi) bana tazmîn (ve temîn) ederse ben de, o kişiye Cennet'i temîn ederim.| SAHİHİ BUHARİ:2032

 

 

KİTÂBÜ'L-İSTİ'ZÂN|Güzel söz; Kötü söz| KİM Kİ DİLİNİ, TENASÜL UZVUNU ŞERDEN MUHAFAZA ETMEYİ TE'MÎN EDERSE, BEN DE ONA CENNET-İ TE'MÎN EDERİM, MEÂLİNDEKİ SEHL İBN-İ SA'D HADÎSİ|Ebû Hüreyre|Rivâyete göre, Nebî Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kul Allah'ın hoşnut olduğu (mübârek kelimeler) den bir kelimeyi (o kelimeye hiç ehemmiyet vermeyerek) mübâlatsız söyleyiverir. Hâlbuki Allahu Teâlâ o kelime sebebiyle o kimsenin derecesini yüceltir. Şu bir kul da vardır ki, Allahu Teâlâ'nın gazabını mûcib bir kelimeyi (ona ehemmiyet vermeyerek) mübâlatsız söyleyiverir. Hâlbuki Allahu Teâlâ o kötü söz sebebiyle o kimseyi Cehennem'in dibine indirir.| SAHİHİ BUHARİ:2033

KİTÂBÜ'L-AHKÂM, Dil zinası; Göz zinası; Harama bakmamak (göz zinası);Zinâ, GÖZ, DİL, NEFİS ZİNÂLARI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE RADİYA'LLÂHU ANH HADÎSİ|Abdullâh b. Abbâs|Rivâyete göre, müşârün-ileyh: "Ebû Hüreyre radiya'llahu anh'in Nebî Sallallahu aleyhi ve sellem'den şu rivâyetinden daha küçük günâha benzer hiç bir şey görmedim" demiştir: Ebû Hüreyre Nebî Sallallahu aleyhi ve sellem'den rivâyet ederek der ki: Allah Âdem-oğluna zinâdan nasîbini takdîr etmiştir. Hiç şüphesiz Âdem-oğlu (ezelde) mukadder olan bu akıbete erişecektir. İmdi göz zinası (mahremi olmayan kadına şehvetle) bakmaktır. Dil zinası da (zevkle) görüşmektir. Nefsin de (zinâ) temmenî ve iştihâsı vardır (bu arzu da nefsin zinâsıdır). Tenâsül uzvu ile bu a'zânın hepsinin arzularını ya gerçekleştirir (fi'ile çıkarır) yâhut (bırakarak) yalanlar. SAHİHİ BUHARİ:2132

 

“LEEN YÜT’ANE FÎ RA’Sİ EHADİKÜM BİMİHYETİN MİN HADİDİN HAYRÜN LEHÜ MİN ENYEMESSEMREETEN LATEHİLLÜ LEHÜ”= “Sizden birinizin başına demirden bir çivi çakılması, kendisine helal olmayan bir kadını ellemesinden daha hayırlıdır.” (Et-Tergib ve’t-Terhib Cilt.3/39 (Taberani ve Beyhaki’nin rivayetlerinden naklen)

 

“Sakın (Yabancı) kadınlarla tek başına bir arada kalmayın.(Bundan son derece sakının) Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki, bir kadınla bir erkek yalnız yerde bir araya geldiklerinde aralarına şeytan girer.Bir kimsenin çamur veya balçıkla sıvanmış domuza temas etmesi kendisine helal olmayan (yabancı bir) kadına omuzlarının temas etmesinden daha hayırlıdır.(Yani bir kimsenin bu murdar hayvana yaklaşması,yabancı kadına yaklaşmasından daha ehvendir.)Buyurmuştur. (Et-Tergib ve’t-Terhib Cilt.3/39)

 

“LATAUDDÜNNE EBSAREKÜM VELATAHFEZÜNNE FURUCEKÜM EVLEYEK-FİNNELLAHE VEHÜVE HAKÜM= Ya gözlerinizi (Bakılması yasak olandan) kapatır. Ve mahrem yerlerinizi korursunuz. Ya da Allah yüzlerinizi çevirir. (Et-Tergib ve’t-Terhib Cilt.3/37)

 

“Ey Ali, senin için cennette bir hazine vardır. Ve sen her yönü ile ona sahipsin. İlk ve ani bakıştan sonra ikinci defa bakma. İlk karşılaşma sana bağışlanmıştır. Fakat ikinci defa durup süzmen, sana bağışlanmaz.” (Et-Tergib ve’t-Terhib Cilt.3/39)

 

“ENNEZRETÜ SEHMÜN MİN SİHAMİ İBLİSE, MEN TEREKAHA MİN MEĞAFETİ EBDELTÜHÜ İMANEN=Yabancı kadınları gözle süzmek İblis’in Oklarından zehirli bir oktur. Her kim benden korktuğu için (Yabancı kadınlara) bakmayı terk ederse, kalbine tadını tadacağı bir iman ona bahşederim.” (Et-Tergib ve’t-Terhib Cilt.3/34)

 

“MAMİN MÜSLİMİN YENZÜRU İLÂ MEHASİNİMRE’ETİN, SÜMME YAKUDDA BASAREHÜ İLLA EHDASELLAHÜ LEHÜ İ’BADETEN YECİDÜ HALAVETEHA Fİ KALBİHİ= Herhangi bir Müslüman bir (yabancı) kadının güzelliğine bakar ve sonra (Allah korkusundan sebep) gözlerini çevirirse, kalbinde tadını bulacağı bir ibadeti Allahu Teâlâ ona nasip eder.” (Et-Tergib ve’t-Terhib Cilt.3/34)

 

“Üç kimse vardır ki (kıyamet günü) onların gözleri ateşi görmeyecektir. allah yolunda uykusuz kalan göz, Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah’ın bakmasını yasakladığı şeylerden sakınan gözdür.” (Et-Tergib ve’t-Terhib Cilt.3/35)

“İDMENÜ İLA SİTTEN MİN ENFÜSİKÜM EDMENELEKÜMÜL-CENNETE: USDUKÛ İZAHADDESTÜM VEEVFÛ İZAVA’ADTÜM VEEDDÜLEMANETE İZA’TEMİMTÜM, VEHFEZÛ FÛRUCEKÜM VEĞUDDÜ EBSAREKÜM VEKÜFFÛ EYDİYEKÜM= Siz altı şeyi yapacağınıza bana söz verin, bende sizin Cennete girmenize kefil olayım: Konuştuğunuz vakit doğru söyleyin. Vaadettiğiniz vakit va’dinizi yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu ehline ödeyin, iffetinizi koruyun, gözlerinizi yumun ve ellerinizi çekin.” (Et-Tergib ve’t-Terhib Cilt.3/35)