Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

İSLAMDA NAMAZIN YERİ VE ÖNEMİ 11.6.2011 Cumartesi-Yüreğir/ADANA

PDFYazdıre-Posta

Namaz kelimesi Farsçada dilimize geçmiştir.Farsça aslı Nemaz’dır.Kur’an’ı Kerimde “SALAT” diye geçer.Kur’an’da Namazı emreden ayetler genellikle “KAAME” fiilinden türeyen “ekımü’s-Salâte” veya “Yukimune’s-Salâte” şeklinde geçer.Bu ifadeler oldukça dikkat çekicidir.Allahu Teâlâ namazı bu fillerle emretmiştir.Bu fiiller mutlak emri ifade eder.Dolayısıyla Namazı ikame etmek demek;onu ta’dil-i Erkan’a uygun olarak kılmak,Huşu’ ve Hûdu içinde ara vermeden devam etmek anlamına gelir.Namaz, mümini kafirden ve münafıktan ayıran kesin çizgidir. Dolayısıyla Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Namazı terk eden dinini yıkmış olur. Nitekim bu konudaki Hadis’te şöyledir: “Namaz dinin direğidir; onu terk eden dinini yıkmış olur.” (Beyhakî) Namaz, müminin şiarı ve dinin direği olduğuna göre kılmayan o direği yıkmış oluyor. Bugünlerde Namazsız Müslümanlar çoğaldı. Bunlar birbirini anlatırken;-Çalıştığı iş dolayısıyla şimdi başını örtmüyor namaz da kılmıyor ama ileride şartlar uygun olunca tövbe edip başını örtecek, namazını da kılıp Allah nasip ederse Hacca’da gidecek. Namaz kılmıyor ama kalbi çok temiz birisi diye konuşmaya başlıyorlar. Ya çalıştığı işten ayrılmadan ve tövbe etmeden ölürse o zaman o müminin durumu ne olacak? Namaz, müminle mümin olmayanı birbirinden ayırdığına göre bu nasıl bir kalp temizliğidir. Namaz, kulun Rabbe olan bağlılığının göstergesidir.. Bunca nimetlerine karşılık, Yüce Yaratıcıya teşekkür ifadesidir.. O’na kulluğunu sunuş dilekçesidir.. O’na takdim edilmiş bir hediye paketidir.. Namaz, bizi Yüce Rabbimize yaklaştıran ve Yüce Allah’ın yardımın hak etmemizi sağlayan en önemli vesiledir.. Namaz, peygamberimizin gözünün nurudur. Yukarıda anlattığım gibi Kur’ân, namazla ilgili pek çok ayetinde ‘namaz kılmak’tan değil de ‘namazı ikame etmek’ten bahseder. Peki, nedir namazı ikame etmek? İkame, bir şeyi düzgün ve sağlam bir şekilde dikmek, ayağa kaldırmak demektir. Namaz dinin direği ise, namazı ikame etmek, hayatın bütün alanlarına yön veren dinin o muhteşem binasını taşıyacak şekilde, namaz sütununu düzgün tutmaktır. Bunun içindir ki, namaz kılmak büyük bir eylemdir ve bu eylemin layıkıyla yerine getirilebilmesi için cemaat olmak meşru kılınmıştır. Buna göre Müslümanlar, bir araya gelecekler, fizikî görünümleri gibi, gönüllerini de bir araya getirecekler ve bu büyük eylemi gerçekleştireceklerdir. Namazı ikame etmek, hayata namazı taşımaktır. Yani namaz halini hayatın her alanında sürdürmektir. Bunun için ayetlerde Yüce Allah namazı korumaktan bahseder. Namazı korumak, onu devamlı ve vaktinde kılmak, onu gereği gibi kılmak ve namazdan sonra namaz ruhunu yaşatmaktır. Namaz kılmayan müminin durumu şehrin en kalabalık Dörtyol ağzında kendi istikametinde “KIRMIZI” ışık yanarken ve trafik polisi beklerken hiçbir şeye aldırmadan yoluna devam eden sürücüye benzer. Bazı zamanlarda böyle Kırmızı ışıkta geçenlerin sebep olduğu trafik kazalarını televizyondaki haberlerde izlediğimizde kırmızı ışıktan geçilir mi? Hadi kırmızı ışığı fark etmedin be adam trafik polisini de mi görmedin? Deriz. Namaz kılma konusunda Kur’an’da yüzlerce ayet vardır.Ben buraya sadece birkaç tane ayetin mealini yazarak konuya son vereceğim.İşte namazla ilgili ayet mealleri:“Ahirete inananlar, Kur’ân’a inanırlar ve onlar, namazlarını korurlar.” (6/92)“O gerçek müminler namazlarını korurlar.” (23/9)“Onlar ki, Namazlarını korurlar.” (70/34) “Namazları ve orta namazı koruyun, gönülden bağlılık ve saygı ile Allah’ın huzuruna durun.” (2/238) Namaz ikame edilirse, o namaz sahibini kötülüklerden alıkoyar ve o kişinin hayatına yön verir, yani onu yönetir. Yüzlerce hadis var. Ben sadece birkaç tanesinin mealini buraya aktarmakla yetineceğim. İşte Namazın önemini anlatan hadislerden bir demet: Allah'ın “Dinde namaz vücutta baş gibidir.””Namaz yeryüzünde Allah'ın ilâhlığına hizmettir.” “Namaz dinin ana sütunu, silâhlı savaş zirvesidir.” “Namaz müminin Allah'a yaklaşmasıdır.” “Namazı olmayan dinde, namaz kılmayan müminde hayır yoktur.” “İslâm’ın alâmeti namazdır. Kalbini namaz için hazırlayan ve onu vakitlerini gözeterek, farzları ve sünnetlerine riayet ederek kılan kişi mümindir.” “Namaza yapış. Zira namaz cihadın en faziletlisidir...” “Özürsüz olarak farz namazları kılmayan kişinin diğer amelleri neticesiz kalır.” “Kıyamet Günü'nde kulun ilk sorulacağı vazifesi namazıdır.” (Süneni Ebû Davud) Bunca ayet ve hadisin mealinden sonra hala Namaz kılmayan müminler olacak mı? Hala kalbi çok temiz diyerek söze başlayacaklar mı? Allah sonumuz hayır eylesin. ÂMİN.