Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

YA BU AYETLERDE ANLATILAN BİZSEK O ZAMAN NASIL KURTULURUZ? 28.7. 2011 Perşembe-Yüreğir/ADANA

PDFYazdıre-Posta

"Derler ki; inandık Allah’a ve âhiret gününe! Ama onlar inanmamışlardır." (Bakara Suresi ayet:8) Bunu diyen Allah’tır. Değilse ben bilemem ki inanıp inanma¬dığını. Nitekim Allah’ın Rasûlü bir seferde kelime-i şehâdeti söyleyen bir adamı öldüren bir sahabeye; “Neden yaptın bunu? Nasıl öldürdün onu? Demek şehâdet kelimesini söyleyen bir kimseyi öldürdün, öyle mi?” şeklindeki azarlamasına karşılık, o sahabenin; “Ey Allah’ın Rasûlü, o aslında Müslüman olmamıştır, ölümden korktuğu için kelime-i şehâdet söylemiştir” diyerek savunmasına son derece gazaplanan Allah’ın Rasûlü şöyle buyurmuştu: “Kalbini yardın da baktın mı?" Öyleyse inandım! Dediği halde, şu aşağıda sayılacak işleri yapan insana veya inandım dediği halde şu özellikleri üze¬rinde taşı¬yan kişiye inanmayacağız. İnandım dese de, ben de müminim dese de onun bu sözüne inanmayacağız. Çünkü: "Bunlar Allah’ı ve mü'minleri aldatmaya çalı¬şır¬lar." (Bakara Suresi ayet:9) İnandım sözlerinin altında bu aldatmaca yatmaktadır. De¬mek ki o inandım diyen adamın hayatına bir bakacağız. Ya da inandım di¬yen benim hayatıma bir bakacağım ben önce. Çünkü Kur’an herkes¬ten önce beni anlatır. Herkesten önce bana seslenir Kur’an. Hafaza¬nallah eğer ben, benden önce karşımdakini anlamaya çalışır, benden önce karşımdakini anlatmaya çalışırsam, Allah korusun da o zaman ben, bir sonraki sayfada anlatıldığı gibi ateş yakıp; yaktığı bu ateşle çevresini aydınlatan, ama sonra ken¬disi karanlıklar içinde kalan insan gibi olurum. İşte eğer öyle olmak istemiyorsam, o duruma düşmek istemiyorsam, önce ben kendime bakmalıyım. Kendime bir bakıyo¬rum: Allah’a inanıyorum diyorum. Âhirete inanıyorum diyorum. Söz olarak öyle diyorum ama, ya inanmayanlardansam! Ya kendi kendimi aldatıyorsam! Ya inanmadığım halde iman iddiasında bulunuyorsam! Peki, neymiş bunun ölçüsü? Nasıl anlayacakmışız bunun aslını? “Bunlar Allah’ı ve mü'minleri aldatmaya çalışır¬lar." (Bakara Suresi ayet:9) Allah’ı ve mü'minleri aldatırlarmış onlar. Allah’la ve mü'minlerle dalga geçerlermiş. Eh biraz serinledik değil mi öyle olunca? Çünkü elhamdülillah ki, böyle bir derdimiz yoktur. Allah’a şükür Allah ve mi’minleri aldatma yolunda değiliz. Ama Allah korusun da ya bizim durumumuz şöyleyse: Allah: Şöyle şöyle yapın! Dedikçe, Allah: Böyle böyle yapmayın! Diye emrettikçe, şöyle diyerek Allah’la dalga geçenlerdensek: Tamam Ya Rabbi! Anladım ya Rabbi! Dediğin gibi ya Rabbi! Doğru Ya Rabbi! Ama ne yapayım anam ya Rabbi! Ne yapa¬yım babam ya Rabbi! Ne yapayım toplum ya Rabbi! Tamam, anladım da ya Rabbi, şu anda ortam müsait değil! Tamam, namaz, iyi, kılaca¬ğım da ama şu anda vaktim yok ya Rabbi! Tamam, anladım, örtüne¬ceğim de okul bit¬medi henüz! Tamam, kitabınla ilgi kurmam gerekti¬ğini anladım da ya Rabbi, ama ne yapayım, işim, aşım elvermiyor! Amirim izin ver¬miyor! Yönetmelikler yolumu kesiyor! Âdetler ağır basıyor! Modaya karşı gelemiyorum! Toplum yadırgıyor! Çevrem müsa¬ade etmiyor! Diyerek Allah’la dalga ge¬çenlerdensek. Ya da kitap ve sünnete çağrıldığımız zaman. Her şeyden ve herkesten önce kitabı ve sünneti tanımadan Müslüman olamayaca¬ğımız gerçeğini öğrendiğimiz zaman: Allah Kerîm be! Allah bekler yahu! Allah kusura bak¬maz! Diyerek Allah’la alay edenlerdensek, bekleyenlerdensek o zaman Allah korusun, bu ayetlerde anlatılacak insan biziz demektir.