Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

EĞİTİMİN ÇIKACAK OLAN YENİ KANUNU (6) 4+4+4 16.03.12 Cuma-Yüreğir/ADANA

PDFYazdıre-Posta

(DÜNDEN DEVAM) 9-İBADET EDİLECEK YERLERİN AÇILMASI O kullarda kargaşaya son vermek ve idarecileri zor durumda bırakmamak için “Özel okullarda ve Dinlenme tesislerinde” olduğu gibi muhakkak ibadet edilecek bir yerin tahsis edilmesi. İbadete tahsis edilen yerin Bayındırlık Bakanlığı tarafından Okulun planı çizilirken belirtilmesinin sağlanması gerekir. İbadetle ilgisi olmayan idarecilerin tayini sebebiyle buraların sözde bahaneler uydurularak başka amaçlarla kullanılmasına izin verilmemesinin sağlanması gerekir. 10-DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN SEÇMELİ DERSLER ARASINA SOKULMASI Liselerde “Bilgi kuramı”nda tutunda “Uluslar arası İlişkilere” kadar uzanan seçmeli dersler var. Ama her ne hikmetse seçmeli dersler arasında “Din kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi” yok. Din kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin de seçmeli dersler arasına alınması gerekir. Bu aynı zamanda 1982 anayasasının 24.maddesinin de amir hükmüdür.1982 Anayasasının bu konudaki amir hükmü şöyledir: “…Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.” Buna göre çocuğuna dinini öğrenmek isteyen bir velinin bugünkü şartlarda okul dışında pek gidebileceği bir yeri yoktur. Mevcut anayasanın 24. maddesinde altı çizili paragrafta mevcut şartlara göre çocuğuna “Din eğitimi vermek isteyen bir ebeveyn nerede, nasıl öğretecek? “Din kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi” Okullardaki “Ders dışı” etkinlikler içerisine alınırsa o zaman çocuğuna Din Eğitimi aldırmak isteyen veliler okula müracaat ederek çocuğunun bu konudaki eksiğini gidermiş olur. İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. İşte ömrünü İslam’a adamış kıymetli bir âlimini oğlu kendisini baş şöyle savunuyor: Sayın Bekir Yunus Uçar, kendisinin de gençliğinde Spor Toto oynadığını belirterek, “Timurtaş Hoca’nın oğlu nasıl Spor Toto’ya müdür olur?” eleştirilerine bir anlam veremediğini söyledi ve “Babam yanlış tanıtılıyor. Renkli televizyonun girdiği ilk ev bizimkiydi. Babam sağ olsaydı, aldığım maaşı hak edip etmediğime bakardı. Babam, kendi şahsi fikrine uymasa da pek çok şeye ses çıkarmazdı. İnsanın kendi vicdanına hesap vermesi gerektiğine inanırdı” dedi. Uçar, kendisinin Spor Toto Teşkilât Müdürü olmasını yadırgayanların, babasını yanlış tanıdıklarını belirtti ve kendisinin de gençliğinde Spor Toto oynadığını vurgulayarak, “Şans oyunları bazıları için eğlenceli bir araçtır, bazıları içinse temel bir hedef. Maçlardan aldığınız heyecanı artırmak için oynarsanız keyifli bir iştir. Ancak aksi batağa sürükleyebilir” diye konuştu. (ŞİMDİLİK BİTTİ)