Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

Haydar keleş web sayfasına Hoş geldiniz.

TERBİYE METODU (3) 11.03.12 Pazar-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

(DÜNDEN DEVAM) Bugün içtimaî intibakta zorluk çeken çocuklara tatbik edilen ve uygulanmasında ya çocuğu daha elverişli bir muhite götürmek veya aile, okul, yakın çevre gibi çocuğun temas ettiği çevreyi uygun hale getirmek şıklarından birine başvurulan, "çevre terapisi"ni (Çağlar, Doğan, Uyumsuz Çocuklar ve Eğitimi. A.Ü. Eğitim Fakültesi yayını, Ankara, 1974. s. 218) andıran bu duruma Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in hadislerinde de enteresan misallere rastlarız. Başta Buhârî, Müslim olmak üzere, hadis kitaplarında (Buhari, Enbiya 54; Müslim, Tevbe 46-47; İbnu Mâce, Diyat 2, Müsnedü Ahmed 3, 20) çeşitli vecihleriyle gelen bir hadiste Hz. Peygamber: "Sizden önce yaşayanlar arasında bir adam vardı, 99 kişi öldürdü..." Diye hikâyeye başladıktan sonra bu adamın, bir gün yaptıklarından pişman olarak tövbe imkânı aradığını, tavsiye üzerine danışmak için gittiği birinci rahibin: "Buna tövbe mi olur!" cevabı üzerine onu da öldürdüğünü, adamcağızın soruşturmaya

Devamı...

 

TÜRKİYE NE ZAMAN BÜYÜK DEVLET OLUR? (9)20.02.12 Pazar-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

Bu mısralar sadece hamaset duygularını dile getirmek için yazılmış veya söylenmiş sözler değildir. Bu cümlelerin tamamı ya Kur’an’ı Kerimden ya da Hadis-i Şeriflerden geçen ibarelerden esinlenilerek yazılmıştır. İnsan odur ki sadece dostları değil düşmanları tarafından da takdir edilmelidir. Bizler geçmişten bugüne kadar hiçbir zaman zalimin veya zulmün yanında olmamışızdır. Mazlum düşmanımız bile olsa ona yardım elimizi uzatmışızdır. Zalim kardeşimiz olsa bile ona yardım etmek şöyle dursun, yardımı aklımızdan bile geçirmemişizdir. Tarihe baktığımızda emanete ihanet etmeyen nice insanlar görürüz. İşte bunlardan bir tanesi Peygamberimizin Peygamberliğinin ilk yıllarında Müslümanların gördüğü baskı ve zulüm dayanılmaz bir hâl almıştı. Ambargolar, işkenceler birbirini takip ediyordu. Herkes canından, malından, ırz ve namusundan endişe ediyordu. Bu şartlarda, Allah Resulü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) "O, ülkesinde kimseye zulmedilmeyen kraldır." diyerek övdüğü Necaşi'nin

Devamı...

 

EĞİTİMİN ÇIKACAK OLAN YENİ KANUNU (2) 4+4+4 13.03.12 Salı-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

(DÜNDEN DEVAM) 4-MİLLİ EĞİTİME YÖNELİK PERSONEL YASASI: Gerek öğretmenler gerek öğrenciler gerekse de Milli eğitim de çalışan diğer personeli içine alacak yeni bir Milli eğitim yasası çıkartılacak. Milli eğitim kanun, kanun hükmünde kararname, ek madde, ek geçici madde, genelge ve yönetmelikler çöplüğünden arındırılacak. İç hizmete yönelik uygulamalar hayata geçirilecek öğretmenlerin terfi ve tecziye işleri 911 sayılı kanun gibi işleyen bir kanun haline getirilecek Milli eğitim bakanlığı sadece rehberlik ve koordinasyon görevi ile yön belirleyici olacak Avrupa ve Amerika 2040-2050 yıllarının planını yaparken bizim 2015 yılına ait planımız bile yok. 5-MAAŞ VE ÜCRET KANUNU: 639 sayılı ücret kanunu tümden iptal edilerek yeniden adil bir ücret kanunu çıkmalı. Fen liselerinde bir derse bir saat ödenirken

Devamı...

   

EĞİTİMİN ÇIKACAK OLAN YENİ KANUNU (1) 4+4+4 12.03.12 Pazartesi-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

 Bir aya yakın bir zamandır Türkiye’nin mevcut eğitim sisteminin değiştirilmesi için çalışmalar başladı. AK Parti iktidarı Eğitim gibi çok önemli, ciddi telafisi zor bir işi siyasi bir mülahaza ile meydana sürdü. Ana muhalefet, diğer muhalefet partileri ile STK çoğu da her zaman olduğu gibi yine hazırlıksız yakalandılar. Dolayısıyla iktidarın uzattığı siyasi malzemeyi siyasetle karşı çıkarak itiraz ettiler. Eğitim gibi çok ciddi bir işe böyle kuru kuru karşı çıkılır mı? Bizdeki bu zorba ve dayatmacı zihniyet bu güne kadar geçmişte gelen “İSTEMEZÜK” zihniyetinin devamı olduğu için herşeye düşünmeden itiraz ettikleri gibi 4+4+4 Eğitim hakkındaki kanun tasarısını da hiç incelemeden AK Parti getirdiyse zararlıdır diyerek eski hastalılarının sara nöbeti gibi yine “İSTEMEZÜK” diyerek itiraz ettiler. Epey zamandan beri muhalefet parti temsilcileri ile sözde STK temsilcileri içerisindeki yandaş ve Candaşların konuşmalarını tartışmalarını

Devamı...

   

TÜRKİYE NE ZAMAN BÜYÜK DEVLET OLUR? (8)10.03.12 Cumartesi-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

     MEKKELİ MÜŞRİKLERİN ABDULLAH B. ÜBEYY B. SELÛL'E ÜLTİMATOMLARI Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'de iken, Kureyş müşrikleri Mekke'ye gelen yabancıları Peygamberimiz Aleyhisselamla görüştürmemek, İslâmiyetin yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yapmaktan geri durmamışlardı. Nitekim Tufeyl b. Amr ile Müslüman olmak için Mekke'ye gelen şair Âşâ'nın ve daha birçok¬larının Müslüman olmasını engellemeye çalışmışlardı. Müşrikler Mekke'de yaptıkları ile de kalmadılar. Medine'de de, Peygamberimiz Aleyhisselam a karşı, daha o Medine'ye gelmeden Medineli münafıklarla işbirliği yaparak bir zümre oluşturdular. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'nin Küba köyüne gelip Külsûm b. Hidm'le Sa'd b. Hayseme'ye konuk olduğu zaman, Amr b. Avf oğullarından bazı münafıklar geceleyin Peygamberimiz Aleyhisselamın kaldığı evi taşladılar ve Peygamberimiz Aleyhisselamı: "Bu nasıl komşuluk ve koruyuculuk?!" Diyerek sitemlendirdiler.

Devamı...

   

TERBİYE METODU (2)10.03.12 Cumartesi-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

Hatta toptan çevre şartlarını ele almadan her çeşit içtimaî ve kültürel değişimi okullar vasıtasıyla, okullarda istenen programı tatbik etmek suretiyle gerçekleştireceğine inanan acemi, yarı cahil, mütefelsif inkılabcılar, hatalarını, teşebbüslerinin kültürel tahrip ve fiyasko ile neticelendiğini gördükleri vakit anlarlar, fakat tashih veya ıslah için vakit çok geçmiş olur. Cezayirli mütefekkir Malik İbnu Nebi, bu hususta şunları söyler: "Ferd içtimaî vasıflarını mektepten almış olduğu formasyona değil, muhitine has şartlara borçludur. Kültür, mekteple ilgili bir hâdise olmaktan çok, muhite bağlı bir hâdisedir... Muhit kültürel değerlerin kalıbıdır... Mektep kültürün bir unsurudur, fakat kültür problemini mektebin halledeceği düşünülecek olursa, onun fonksiyonu hususunda aldanılmış olur."(Malik İbnu Nebi, Perspectives Algeriennes Cezair, 1964, p. 41, 43) Burada maksadımız, mektebin kültürel ve medenî hayattaki yerini tahlilden ziyade, muhitin terbiye

Devamı...

   

Sayfa 271 / 306

<< Başlangıç < Önceki 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Sonraki > Son >>