Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

Haydar keleş web sayfasına Hoş geldiniz.

MUKADDES YOLCULUK: HİCRET 23.11.11 (5) Perşembe-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

MUKADDES YOLCULUK: HİCRET 23.11.11 (5) Perşembe-Yüreğir/ADANA (DÜNDEN DEVAM) "Öz nefislerinin zâlimleri olarak canlarını alacağı kimselere melekler derler ki: "Ne işte idiniz?" Onlar: "Biz yeryüzünde (dinin emirlerini tatbikten) aciz kimselerdik" derler. Melekler de: "Allah'ın arzı geniş değil miydi? Siz de oradan hicret etseydiniz ya!" derler. İşte onlar (böyle). Onların barınakları cehennemdir. O, ne kötü bir yerdir." Kur'ân-ı Kerîm diğer birçok âyetlerinde hicrete yer verir ve dini tatbik edemeyecek kadar zulme maruz olanları hicrete teşvik eder. Bunlardan birinde: "Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde gidecek, barınacak birçok yerler de bulur, genişlik de bulur. Kim evinden, Allah'a ve O'nun peygamberlerine muhacir olarak çıkıp da sonra kendisine ölüm yetişirse muhakkak ki, onun mükâfatı Allah'a düşmüştür..." Şu âyette ise, muhitlerinin aşırı zulmü sebebiyle, çaresizlik içerisinde kalan kimselerin oradan çıkış yollarını

Devamı...

 

KABİR (1)24.11.11 Perşembe-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

Kabir insana en yakın olmasına rağmen bugünkü kapitalist sistemin en uzağa götürmeye çalıştığı kıyamete kadar yıkılmaz çatısı olan bir yerdir. Kabir dünya ile ahiret arasındaki köprü; dünyadan ahirete geçişi sağlayan en sağlam yoldur. Her ne hikmetse bugünkü insanlar üç günlük dünya için gökdelenler yaparla ama ahiret hayatı için bir kabirlerini yapamazlar. Dünyada iken ahireti hatırlatan bir nişane bir nirengi bir işarettir. Kabir dünya hayatının sonu ahiret hayatının başladığı yerdir. Kabir dünyada ahirete açılan penceredir. Bizdeki sosyete takımı dünyada iken ahireti pek hatırlamazlar. Ama her ne hikmetse ölünce şatafatlı cenaze törenleri yaparlar. Cenazeyi mezara gömüp eve döndüklerinde:

Devamı...

 

MUKADDES YOLCULUK: HİCRET 23.11.11 (4) Çarşamba-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

(DÜNDEN DEVAM) Bu mühim noktanın çözümünde sosyolojiden istimdâd edebiliriz. Sosyologlar içtimâî şe'niyette tehdid ve baskı arttıkça mukavemet ve aksülamelin (reaksiyon) de artacağı, ancak tehdidin şiddeti belli bir haddi tecavüz ettiği takdirde mukavemetin kırılıp, gittikçe azalacağını ve hatta tamamen kaybolacağını müşahede ve tesbit etmişlerdir. Bu cümleden olarak A. Toynbee, yeryüzünde gelip geçen muhtelif medeniyetlerin terakkî ve tedennilerini bu tehdid -cevap (aksülamel), baskı- tepki kanunuyla izah ettikten sonra, tehdit arttıkça cevap ve tepkinin de ilânihâye artmayacağını, tehdidin belli bir derecesinden sonra azalıp tamamen söneceğini belirtir. Hatta kolaylık ve rahatın, medeniyet için zararlı olduğunu ifade eden müellif terakkî için muhitin belli ölçüler dahilinde tehdid ve baskıda bulunmasının gereğinde israr eder

Devamı...

   

MUKADDES YOLCULUK: HİCRET 21.11.11 (3) Pazartesi-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

(DÜNDEN DEVAM) Bir kısım ayetlerde İlahî hitap doğrudan doğruya Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'edir: "Sen (Habibim) şimdi sabret. Şüphe yok ki, Allah'ın vaadi haktır. (Buna) kat'î iman beslememekte olanlar zinhar seni (sabırsızlıkla) hafifliğe götürmesinler." ( Kur'an, Rum 6) "(Habibim) sen şimdilik güzel bir sabır ile katlan." (Kur'an, Mearic 5) "Rabbinin rızası için katlan" (Kur'an, Müddessir 7) vs. Hz. Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'den önce gelip geçen peygamberler de, kâfirlere karşı birer sabır örneği olarak takdim edilirler: "İsmail'i, İdris'i, Zülkifl'i de yâdet. Bunların her biri de sabır ve sebat edenlerdendi." (Kur'an, el-Enbiya 85-86) Hülasa, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), bu İlâhî emir ve ikazların sonucu olarak Mekke devresinde kendisine yapılan muamelelere aynı şekilde cevap vermedi, mukabele-i bi'lmisilde bulunmadı, sadece sabretti. Mü'minlere de kendisi gibi hareket etmeyi, karşılık vermeyip sabretmelerini

Devamı...

   

MUKADDES YOLCULUK: HİCRET 19.11.11 (2) Pazar-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

(DÜNDEN DEVAM) İşte böyle bir hengâmede Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), Allah'tan aldığı emirle insanların karşısına çıktı ve onlara şu mealde hitap etti: "Ey insanlar, elinizle yaptıklarınıza tapmak batıldır, hevesata uymak sapıklıktır. Başıboş değilsiniz, bu dünyada belli bir gaye için yaratılmışsınız, öbür dünya için imtihan olunmaktasınız. Hayır ve şer, iyi ve kötü yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Öyle ise, zulümden vazgeçin, zayıfın hakkını çiğnemeyin, haklının hakkını iade edin. Haksız yere kan dökmeyin, kimseye zulmetmeyin. Zayıfları, yetimleri ezmeyin, onları himaye edin. Köle ve fakirlere yardım edin. Kadınlara kötü muameleden vazgeçin, onları anneleriniz, kızlarınız ve kız kardeşleriniz bilin... vs." Hz. Peygamber'in bu davetine uymak, cemiyeti elinde tutan kuvvetli, zengin ve nüfuzlu azınlığın işine gelmiyordu. Rahatlarını bozmak istemiyorlardı. Hep istihkar edegeldikleri, zulmedegeldikleri zayıflar kitlesine değer

Devamı...

   

MUKADDES YOLCULUK: HİCRET 19.11.11 (1)Cumartesi-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

Muhterem okuyucularım! 25 Kasım’ı 26 Kasım’a bağlayan gece idrak edeceğimiz HİCRİ 1433 münasebetiyle bir yazı dizisi hazırladım. Yazı dizisini hazırlarken Dip notları metnin içinde gösterdim ki okumak hem kolay olsun hem de yazı dizimizi arşivine almak isteyen rahat alsın diye böyle bir yola başvurdum. Şimdiden HİCRİ YILBAŞINIZI KUTLAR SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNARIM, Dedikten sonra yazı serime başlıyorum. Çalışmak bizden başarı Rabbimizdendir. Allah bizlere merhamet versin! ÂMİN. İşte yazı serimizi: Lügatte "kişinin başkasını el veya dil veya kalben terketmesi" manasına gelen (. İsfehani, Ebu'l-Kasım el-Hüseyn i İbnu Muhammed er-Rağıb (v. 502),el-Müfredat Fi Garibi'l-Kur'an, Mısır 1961, s. 53) hicret kelimesi, İslam kültüründe çok zengin manalar taşıyan

Devamı...

   

Sayfa 276 / 299

<< Başlangıç < Önceki 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Sonraki > Son >>