Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

Haydar keleş web sayfasına Hoş geldiniz.

RAMAZAN ORUCU (RAMAZAN ORUCUNUN FARZ OLUŞU, FAZİLETİ VE ORUÇLA İLGİLİ KONULAR) (1) 30.7.2011 Cumartesi-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

Gölgesinin üzerimize düştüğü; evveli rahmet, ortası bereket sonu günahlardan mağfiret olan Oruç ibadeti Riyadan, ivazdan ve gösterişten uzak tek ibadet olması dolayısıyla Kur’an’da nispetleri bildirilen (10-700) arasındaki sevaplarla sınırlandırılmayacak kadar miktarda Allah tarafından mükafatlandırılacaktır. (Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 357) Bu konudaki bir ayet ve yedi hadisten oruç tutmanın geçmiş ümmetlere olduğu gibi bize de farz kılındığını, orucun diğer ibadetlerden farklı muamele

Devamı...

 

YA BİZ YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK YAPIYORSAK 29.72011 Cuma-Yüreğir/ ADANA

Yazılarım - Yazılarım

Toplumların düzenlerini bozma her za¬man böyle kolay ve kendiliğinden olmayabilir. Kimileri bu münafıkların kendilerine empoze etmeye çalıştıkları değişime karşı ayak diretebilir. O zaman bu işin imkânsız görüldüğü yerlerde de silah¬lar konuşmaya başlar ve toplu imhâlâr devreye girer. Meselâ bu münafıkların değişimini kabule yanaşmayan Brezilya’da virüslenmiş elbiselerle yüz bin¬lerce Brezilyalı yok edilmiştir. Suçları batılılaşmamak, batılı münafıkların kendilerine empoze ettikleri hayat tarzını kabul etmemek, ya da kendi düzenlerini değiştirmeye

Devamı...

 

ÎSÂR’A HAZIR MISINIZ 29.7.2011 Cuma-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

Îsâr; Başkasının ihtiyacını kendi ihtiyacından önce düşünmek. Muhtaç olduğu hâlde, elindeki malı muhtaç din kardeşine verip, yokluğa katlanmak. İnsana lâzım olan şeylerde îsâr yapılır. Kurbet ve ibadetlerde îsâr yapılmaz. Meselâ taharetlenecek kadar suyu, setr-i avret edecek kadar örtüsü olan, bunları kendi kullanır. Muhtaç olana vermez. (İbn-i Nüceym Mısrî) Kapitalist sistemin unutturduğu iyi huylarımızdan biri de

Devamı...

   

YA BU AYETLERDE ANLATILAN BİZSEK O ZAMAN NASIL KURTULURUZ? 28.7. 2011 Perşembe-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

"Derler ki; inandık Allah’a ve âhiret gününe! Ama onlar inanmamışlardır." (Bakara Suresi ayet:8) Bunu diyen Allah’tır. Değilse ben bilemem ki inanıp inanma¬dığını. Nitekim Allah’ın Rasûlü bir seferde kelime-i şehâdeti söyleyen bir adamı öldüren bir sahabeye; “Neden yaptın bunu? Nasıl öldürdün onu? Demek şehâdet kelimesini söyleyen bir kimseyi öldürdün, öyle mi?” şeklindeki azarlamasına karşılık, o sahabenin; “Ey Allah’ın Rasûlü, o aslında Müslüman olmamıştır, ölümden korktuğu için kelime-i şehâdet söylemiştir” diyerek savunmasına son derece gazaplanan Allah’ın Rasûlü şöyle buyurmuştu:

Devamı...

   

İSLAM’I ÖYLE YAŞA Kİ SENİ ÖLDÜRMEYE GELEN SENDEN DİRİLSİN! 27.7.2011 Çarşamba-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

Müslümanların halleriyle kâalları (Sözleriyle davranışları) birbirine uymadığı için küfrün önünde yaprağın rüzgârın önünde savrulduğu gibi savrulup gidiyorlar. Kâfir batıl davası uğruna ölümü göze alabiliyor. Müslümanların Hak dava uğruna ölümü göze alması bir yana zekâtını bile doğru dürüst vermeye bile yanaşmıyor. Zekât vermek çoğu Müslümanlar arasında neredeyse-Allah Göstermesin-angarya sayılıyor. Üç günlük dünya hayatı için gökdelenler inşa eden Müslümanların Ebedi hayat için bir kabir bile hazırlamıyor. Hz. Ebubekir-i Sıddık (ra) Hazretleri halife iken bir sahabi yanına geliyor ve;-Ya Ebabekir!

Devamı...

   

EN SICAK ATEŞ CEHENNEMDEDİR 25.7.2011 Pazartesi-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

                    İki seneden beri oruç sıcak mevsime denk geliyor. Memleketimizin sıcak bölgelerinde yaşayan Müslümanları çoğu sıcağı bahane ederek oruç tutmuyor. Hâlbuki Allahu Teâlâ kâinatı yarattıktan sonra orucun sıcak mevsimlere geleceğini biliyordu. Allahu Teâlâ her ümmet için bir yasak koymuştur. Bu ümmetin yasağı da hınzır eti yememek ile sıcak mevsimlerde de oruç tutmaktır. Sakın ha sakın! Zinhar hiçbir Müslüman sıcağı bahane ederek oruç tutmamazlık yapmasın. Bu mevsimlerdeki sıcaklık gelip geçicidir. Allah ümmeti Muhammed (SAV)’in müminlerine

Devamı...

   

Sayfa 278 / 289

<< Başlangıç < Önceki 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Sonraki > Son >>