Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

Haydar keleş web sayfasına Hoş geldiniz.

BENİM BİRİCİK KÜÇÜK ÖĞRENCİM (5) 27.4.2012 Pazar-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

İmanın tadını aldıran üç şey Enes bin Mâlik (r.a.) rivayet ediyor: Şu üç şey kimde bulunursa imanın tadını almış olur. Bunlar: (1) Allah ve Resulünün kendisine herşeyden daha sevimli olması, (2) Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra, ateşe atılıp yanması, tekrar küfre dönmekten kendisine daha sevimli gelmesi, (3) sadece Allah rızası için sevmesi ve sadece Allah rızası için kızması. (Buharı, İman: 9, 34, İkrah: 1; Müslim, İman: 67, 68; Tinnizî, İman: 10; İbni Mâce, Fiten: 23; Nesâî, îman: 3) Ahirzaman insanları Abdullah bin Abbas (r.a.) rivayet ediyor: Ahirzamanda yüzleri insana benzeyen, fakat kalpleri şeytan kalbi olan bir topluluk gelir. Bunlar kurtlara benzerler. Gönüllerinde rahmetin kırıntısı yoktur. Kan dökücüdürler. Hiçbir kötülükten sakınmazlar. Kendileri ile sözleşsen seni aldatırlar. Yanlarından ayrıldığında arkadan çekiştirirler. Sana konuştuklarında yalan söylerler. Kendilerine güvendiğinde sana hıyanet ederler. Çocukları şımarık ve hayasızdır, gençleri sinsidir. Yaşlıları hiçbir iyiliği

Devamı...

 

BENİM BİRİCİK KÜÇÜK ÖĞRENCİM (4) 27.4.2012 Cumartesi-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

Amr İbnu Avf (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Bu din Hicaz'a çekilecek. Tıpkı yılanın deliğine çekildiği gibi. (Allah'a kasem olsun!) Yaban keçisinin dağın tepesine sığınması gibi, din de Hicaz'a sığınacaktır. Bu din garip olarak başladı, tekrar garipliğe dönecektir. Gariplere ne mutlu. O garipler ki, benden sonra insanların sünnetimden bozdukları şeyi ıslah edecekler." (Tirmizî, İman 13, (2632).( İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 13/206) HADİSİN AÇIKLAMASI: Aliyyu'l-Kârî, bu hadisi şöyle anlamıştır: "İman ehli, imanlarını orada korumak için Medine'ye imanlarıyla iltica ederler. Çünkü Hicaz, imanın asli vatanıdır; orada zuhur etmiş, orada kuvvetlenmiştir. Bu hadis ahirzamanda İslam'ın azalacağını ihbardır." Aliyyu'l-Kârî'nin bu yorumu 20. asırda gelişen vak'aya mutabıktır. Batılıların veya Batıcıların istilasına uğrayan pek çok İslam memleketindeki şuurlu

Devamı...

 

HALA EBU CEHİLLERE KARŞI BİLALLER VAR 27.04.12 Cuma-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

İnsanlık tarihi kahramanlarla dolu olduğu kadar zalimlerle de doludur. Kahramanların kahramanlıklarını göğsümüzü gere gere rahat bir şekilde anlatırız. Sıra zalimlere geldiğinde ya anlatmayız ya da anlatmak zorunda kaldığımızda onları lanetledikten sonra anlatırız. Zalimin zulmü varsa mazlumun da ahı var. Hak batıl mücadelesinde her ne zaman ki bir zalim sahneye çıktığında Allah onun karşısına mazlumları çıkarmıştır. Biz tam Ebu Cehiller bitti, Bilallar tükendi derken bir de baktık ki Suriye’de Ebu Cehil’in torunu sahne almaya başladı. Hemen Ebu Cehil’in karşısına Bilallar çıktı. Tıpkı Bilal (ra) ve Ammar b.Yasir (ra) gibi “Tevhid”i kurtarmak için malını ve canını ortaya koyan 21. yılın yiğitleri 26 Nisan 2012 Perşembe günü sahne aldılar. Epey zamandan beri sahnelerde bulunmayan Bilallar Suriye’de sahne almaya başladılar. Daha önce Çanakkale savaşları sırasında Mehmed Akif onları

Devamı...

   

BENİM BİRİCİK KÜÇÜK ÖĞRENCİM (3) 27.4.2012 Cuma-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

Küfr-i İnâdî: Bilerek, inâd ederek kâfir olmak, küfr-i cühûdî. Küfr-i inâdî ile mürted (dinden çıkan) olanların, tövbe etmeleri için yalnız Kelime-i şehâdet söylemeleri kâfi değildir. Küfre sebeb olan şeyden de tövbe etmeleri lâzımdır. Erkek veya kadın bir müslüman, âlimlerin söz birliği ile bildirdikleri bir sözün veya işin küfre sebeb olduğunu bilerek, ciddî olarak veya hezl, yani güldürmek için söylerse veya yaparsa, manasını düşünmese dahi küfr-i inâdî olduğu için imanı gider. (Hâdimî) Küfr-i Nifâkî: Diliyle iman ettiğini söyleyip, kalbiyle inkâr etmek. İnanmamak Küfr-i nifâkî üzere ölen kimse bağışlanmaz. (Vâhidî) Küfr-i nifâkî üzere olanın, inkârı gizli olduğundan, namazların suretini yerine getirir. Böyle olanın sûretâ (görünüşte) olan îmânı mûteber değildir. (İmam-ı Rabbanî) KÜFRAN-I NİMET:

Devamı...

   

BENİM BİRİCİK KÜÇÜK ÖĞRENCİM (2) 26.4.2012 Perşembe-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

KÜFR (Küfür): Örtmek; hakkı örtmek, kapamak, Hakk'ı inkâr etmek. Dinde bilinmesi ve inanılması zarurî olan şeyleri ve ahkâm-ı şer'iyyeden (dinî hükümlerden) tevâtüren (kesin olarak) bildirilenleri inkâr etmek ve dinden olduğu herkesçe bilinen bir şeyi kabul etmemek. Kur'ân-ı kerimde mealen buyruldu ki: Muhakkak ki, küfre varanları, azâb ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir. Onlar iman etmezler. (Bakara suresi: 6) (Firavun ve kavmi) küfür üzere ısrar edip, ayetlerimizi yalanladıkları ve onlara kulak asmayıp gafil bulundukları için biz de kendilerinden intikam almak diledik ve hepsini denizde boğduk. (A'râf suresi:136) Küfürden başka hiçbir günah, hasenatın sevaplarının hepsini yok etmez. Günah olduğuna inanmayıp İslâmiyet'e ehemmiyet vermeyerek haram işlemek ve küfre, dinden çıkmağa sebep olan işleri yapmak, sevapların hepsini yok eder. (Muhammed Hâdimî) Küfr, nefs-i emmârenin hevâ ve heveslerinden (arzu ve isteklerinden) doğar. Küfürden teberrî (uzak durmak)

Devamı...

   

GÜLİSTAN OLMADAN GÜL OLMAZ 25.04.12 Çarşamba–Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

Gülün Türk İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu önem gülün kokusunu Peygamberimizden almasından ileri gelir. Gül kibarlığın zarafetin ve inceliğin ifadesidir. Birbiriyle yeni tanışmak isteyenler ile tanıştıktan sonra küsenler bile gül aracılığıyla tekrar barışırlar. Gerek divan edebiyatımızda gerekse şimdiki Türkçemizde gülün önemli bir yeri vardır. Sevdiğimiz kimseleri güle benzettiğimiz gibi çocuklarımızı da güle benzetiriz. Çocuklarımız zaten “Cennetten yeryüzüne gönderilmiş inciler değil mi?” Maddenin hortlatıldığı, lüks ve israfın başını alıp gittiği bir ortamda duyarlı ebeveynlerin en büyük kaygısı çocuk terbiyesi olmuştur. Geleceğin büyükleri olacak olan çocukları yetiştirirken yeterli terbiye veremediklerini; ortamın her geçen gün daha da kötü olduğunu vurgulamalarıdır. Bu tesbite katılmamak imkânsız. Ama bundan kurtuluş yolu vardır. İçimizde kaç kişi kurtuluş yolu aradı da bulamadı. Atalarımızın “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur” sözü en güzel bir şekilde bugünkü durumumuzu anlatmıyor mu? Geleceğin nesilleri olacak olan çocuklarımızı yetiştirmek için bizler nasıl bir yol

Devamı...

   

Sayfa 278 / 320

<< Başlangıç < Önceki 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Sonraki > Son >>