Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

Haydar keleş web sayfasına Hoş geldiniz.

MUKADDES YOLCULUK: HİCRET 25.11.11 (6) Cuma-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

(DÜNDEN DEVAM) Hicretin burada kayda değen müsbet neticelerinden biri, sabırla ilgili olarak söylediğimiz gibi, hissî plândadır, şefkat ve merhamet duygularının tahrikidir. Nitekim Amir İbnu Rebia'nın annesi, henüz müşrik olan İbnu'l-Hattâb'a: "Biz sizin zulüm ve işkencenizden kurtulmak için yurdumuzu (Habeşistan'a gitmek üzere) terk ediyoruz" dediği zaman, sertlik ve merhametsizliğiyle meşhur olan muhatabının (yani Hz. Ömer'in) fevkalâde merhamete, rikkate geldiğini belirtir. İbnu Hişâm'da bu muhavere, Hz. Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman oluşu anlatılırken -onun Müslüman oluşunu hazırlayan sebeplerden biri olarak- nakledilmektedir. Hülasa Mekke'de iken, müşriklerin, her çeşidiyle tatbike koydukları işkence ve zulümden ortaya çıkan tehdit

Devamı...

 

KABİR (2)25.11.11 Cuma-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

(DÜNDEN DEVAM) * Hz. Aişe radıyallahu anhâ'nın anlattığına göre, bir Yahudi kadın, yanına girdi. Kabir azabından bahsederek: "Seni kabir azabından Allah korusun!" dedi. Aişe de Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a kabir azabından sordu. Aleyhissalâtu vesselâm: "Evet, kabir azabı haktır. Onlar kabirde azap çekerler, onların azabını hayvanlar işitir!" buyurdu. Hz. Aişe der ki: "Bundan sonra Aleyhissalâtu vesselâm'ı namaz kılıp da, namazında kabir azabından istiaze etmediğini hiç görmedim." * Zeyd İbnu Sâbit radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, bizimle birlikte, Benî Neccâr'a ait bir bahçede bulunduğu sırada bindiği katır, onu aniden saptırdı, nerdeyse (sırtından yere) atacaktı. Karşısında beş veya altı kabir vardı. Aleyhissalâtu vesselâm:

Devamı...

 

EY İNSAN KENDİNE GEL! 25.11.2011 Cuma-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

Ey insan dünyaya bel bağlama. Çünkü dünya fani. Yaratılan varlıkların hepsi fanidir. Doğup da ölmeyen kimse gördün mü? Şeker görünür ama o gık demeden öldüren zehir kesilir. Yol sanır, fakat yol gösteren esas, esasen gül sesinden ibarettir. Ey felek, ahır zaman fitnelerine pek sıkı sarıldın, nihayet bir an mühlet ver! Sen bizim kastımıza çekilmiş keskin bir hançersin; bizi hacamat etmek için zehirli bir hacamat aletisin. Ey felek, Allah’ın merhametinden merhamet öğren. Yılan gibi, karıncaların gönlünü yaralama Bu yapının üstünde senin çarkını döndüren hakkı için. Kökümüzü söküp çıkarmadan biraz da başka türlü dön, merhamete gel. Emriyle önce dadılığımızı yaptığın, fidanımızı sudan,

Devamı...

   

MUKADDES YOLCULUK: HİCRET 23.11.11 (5) Perşembe-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

MUKADDES YOLCULUK: HİCRET 23.11.11 (5) Perşembe-Yüreğir/ADANA (DÜNDEN DEVAM) "Öz nefislerinin zâlimleri olarak canlarını alacağı kimselere melekler derler ki: "Ne işte idiniz?" Onlar: "Biz yeryüzünde (dinin emirlerini tatbikten) aciz kimselerdik" derler. Melekler de: "Allah'ın arzı geniş değil miydi? Siz de oradan hicret etseydiniz ya!" derler. İşte onlar (böyle). Onların barınakları cehennemdir. O, ne kötü bir yerdir." Kur'ân-ı Kerîm diğer birçok âyetlerinde hicrete yer verir ve dini tatbik edemeyecek kadar zulme maruz olanları hicrete teşvik eder. Bunlardan birinde: "Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde gidecek, barınacak birçok yerler de bulur, genişlik de bulur. Kim evinden, Allah'a ve O'nun peygamberlerine muhacir olarak çıkıp da sonra kendisine ölüm yetişirse muhakkak ki, onun mükâfatı Allah'a düşmüştür..." Şu âyette ise, muhitlerinin aşırı zulmü sebebiyle, çaresizlik içerisinde kalan kimselerin oradan çıkış yollarını

Devamı...

   

KABİR (1)24.11.11 Perşembe-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

Kabir insana en yakın olmasına rağmen bugünkü kapitalist sistemin en uzağa götürmeye çalıştığı kıyamete kadar yıkılmaz çatısı olan bir yerdir. Kabir dünya ile ahiret arasındaki köprü; dünyadan ahirete geçişi sağlayan en sağlam yoldur. Her ne hikmetse bugünkü insanlar üç günlük dünya için gökdelenler yaparla ama ahiret hayatı için bir kabirlerini yapamazlar. Dünyada iken ahireti hatırlatan bir nişane bir nirengi bir işarettir. Kabir dünya hayatının sonu ahiret hayatının başladığı yerdir. Kabir dünyada ahirete açılan penceredir. Bizdeki sosyete takımı dünyada iken ahireti pek hatırlamazlar. Ama her ne hikmetse ölünce şatafatlı cenaze törenleri yaparlar. Cenazeyi mezara gömüp eve döndüklerinde:

Devamı...

   

MUKADDES YOLCULUK: HİCRET 23.11.11 (4) Çarşamba-Yüreğir/ADANA

Yazılarım - Yazılarım

(DÜNDEN DEVAM) Bu mühim noktanın çözümünde sosyolojiden istimdâd edebiliriz. Sosyologlar içtimâî şe'niyette tehdid ve baskı arttıkça mukavemet ve aksülamelin (reaksiyon) de artacağı, ancak tehdidin şiddeti belli bir haddi tecavüz ettiği takdirde mukavemetin kırılıp, gittikçe azalacağını ve hatta tamamen kaybolacağını müşahede ve tesbit etmişlerdir. Bu cümleden olarak A. Toynbee, yeryüzünde gelip geçen muhtelif medeniyetlerin terakkî ve tedennilerini bu tehdid -cevap (aksülamel), baskı- tepki kanunuyla izah ettikten sonra, tehdit arttıkça cevap ve tepkinin de ilânihâye artmayacağını, tehdidin belli bir derecesinden sonra azalıp tamamen söneceğini belirtir. Hatta kolaylık ve rahatın, medeniyet için zararlı olduğunu ifade eden müellif terakkî için muhitin belli ölçüler dahilinde tehdid ve baskıda bulunmasının gereğinde israr eder

Devamı...

   

Sayfa 278 / 302

<< Başlangıç < Önceki 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Sonraki > Son >>